Analytical and Testing Service Center

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Plastic Processing and Compounding Technical Seminar รายละเอียดกำหนดการตามเอกสารแนบค่ะ

สนใจเข้าร่วมติดต่อผ่านทางเฟสบุค หรือโทร 02-2184125-28 ติดต่อคุณกมลวรรณ หรือคุณจุฑามาศค่ะ

สัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่านเท่านั้นค่ะ

 

Poster-Plastic-Ver-3

This slideshow requires JavaScript.

ศูนย์บริการวิเคราะห์ ทดสอบเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายวิจัย วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยฯ มีความพร้อมในด้านเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัยในสาขาปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จึงได้เปิดให้บริการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบตัวอย่าง แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมในหลายสาขา คือการวิเคราะห์พื้นผิว, การวิเคราะห์ทางความร้อน, การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคสเปคโตรสโคปี, การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟฟี, เทคนิคกล้องจุลทรรศน์, การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม และ การทดสอบชิ้นงานพลาสติครวมถึงกระบวนการขึ้นรูปเบื้องต้น

 

ศูนย์ สถาบัน บริการวิเคราะห์และทดสอบ บริการทดสอบ บริการวิเคราะห์ ส่งทดสอบ ทดสอบตัวอย่างวิทยาศาสตร์ ทดสอบวัสดุศาสตร์ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี วัสดุพอลิเมอร์ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Advertisements